Fides et Ratio (FR)

2023.10.15

II. János Pál pápa enciklikája püspökeihez
a hit és az értelem kapcsolatának természetéről