Dokumentumok

II. János Pál pápa apostoli buzdítása az egész Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a keresztény család feladatairól a mai világban

II. János Pál pápa enciklikája püspökeihez
a hit és az értelem kapcsolatának természetéről

II. Vatikáni Zsinat-i lelkipásztori konstitúció az Egyházról a mai világban