Családlexikon

2023.10.15

Családlexikon - A családdal és az élettel kapcsolatos
vitatott fogalmakról és etikai kérdésekről 

"A mai társadalomban úgy revolverezik a családot, hogy a régi fogalmakat – pl. család, házasság, élet, jog, szabadság stb. – kiüresítik és átértelmezik. Ez a lexikon, amely a fogalmak tisztaságát őrzi, a hangsúlyeltolódásokat helyreteszi, évtizedekre szólóan fontos kézikönyv azoknak, akik a családdal elmélyülten szeretnének foglalkozni"

 – méltatta a kötetet Bíró László püspök, a Magyar Püspöki Konferencia családreferense.

"Korunk legszembetűnőbb jelensége a nyelv kétértelmű használata. Önkényesen és rendszeresen próbálják megváltoztatni a szavak normális jelentését, hogy bizonyos véleményeket és hipotéziseket úgy terjesszenek, mintha azok mindenki által elfogadott igazságok lennének. A nyelv szándékos manipulációjáról van szó, amit elkendőznek: ahelyett, hogy megkönnyítenék a fogalmi tartalmak általános érthetőségét, zavart keltenek, mellyel elérik azokat a meghatározott célokat, amelyeknek napjainkban elsősorban politikai természete van.

E ravasz számítás, mellyel mesterségesen alkotott fogalmakat erőltetnek és hoznak forgalomba, sikeresnek mutatkozik, mert az emberek - tájékozatlanságuk miatt - ezeket a fogalmakat naivan elfogadják, s miután a kétértelműség félrevezette ôket, már egyáltalán nem képesek felismerni a hazugságot. Az új szavak kiagyalói úgy próbálják alakítani a közvéleményt, hogy a valóság és az igazság nyugtalanító vagy sokkoló jellegét elkendőzik. Mivel ezek az erőltetett fogalmak egyáltalán nem ártalmatlanok, alkotóik tovább folytatják játszmájukat, s hogy végső céljukat elérjék, végül megváltoztatják a szavak jelentését. Ezáltal tudják az alkotók megakadályozni e fogalmak elutasítását. Hogy áruló zajt ne keltsenek, szinonimákat használnak, például terhességmegszakítást az abortusz helyett, eutanáziát a halál bekövetkezésének kegyetlen meggyorsítása helyett, esemény utáni tablettát az abortuszt kiváltó eszköz helyett"

- olvasható Alfonso López Trujillo bíborosnak a kötethez írt 2007-es előszavában.

A Családlexikon valójában nem hagyományos, szótárszerkezetű kézikönyv, hanem tanulmányok gyűjteménye, amelyek érintik az élettel és a családdal kapcsolatos kérdéseket és erkölcsi problémákat, különös tekintettel a szándékosan kétértelművé tett vagy új tartalommal megtöltött szavak használatára. A Család Pápai Tanácsa nemzetközi szakértőket kért fel szerzőknek. A 93 tanulmány 84 szerző műve, akik közül 50 civil és 34 pap, illetve püspök, akik nagyon széles átlátással ismertetik meg az elmúlt évek családdal kapcsolatos kérdéseit, problémáit.

Forrás: Magyar Kurír