Christopher West: A test teológiája kezdőknek

2023.10.14

A test nemcsak biológiai valóság. A test, amint azt II. János Pál bővebben is kifejti, egyben teológiai valóság is. Bámulatos isteni történetről beszél. És mindezt éppen a nemek közti különbség misztériumán keresztül teszi: a kettő – a férfi és a nő – hivatása, hogy "egy testet" alkosson. Ez pedig azt jelenti, hogy a szex sokkal több, mint szex. Abban, ahogy a nemiségünket megértjük és kifejezzük, a legmélyebb meggyőződésünk fejeződik ki arról, kik vagyunk, kicsoda Isten, mi a szerelem értelme, és mit gondolunk a társadalmi rendről: maga az egész világmindenség misztériuma. Ezért a test II. János Pál pápa által kidolgozott teológiája messze nem csak a nemiségről és a házastársi szerelemről szól, hanem az "egész létezés és az élet értelmének újrafelfedezéséről":

  • Mi az élet értelme?
  • Mit is jelent embernek lenni? Mi az ember elsődleges hivatása?
  • Miben gyökerezik az igazi boldogság?
  • Hogyan tapasztalhatjuk meg azt a szeretetet, amelyre a szívünk mélyén vágyunk?
  • Mi is a test teológiája?
  • Mi az erósz?

Ajánljuk kortól és életállapttól függetlenül mindenkinek, minden életvédő szándékú embereknek, hit és életvédelemmel foglalkozó szervezeteknek és közösségeknek és magánszemélynek, családokkal és családpasztorációval foglalkozó szakembereknek és referenseknek, lelkigondozóknak, lelkivezetőknek, pedagógusoknak, hitoktatóknak, hittanároknak, katekétáknak, diakónusoknak, papoknak, lelkészeknek, teológusoknak, jegyben járóknak, házasságban élőknek, mentálhigiénés szakembereknek, egészségügyben dolgozóknak, segítő foglalkozásúaknak, szociális foglalkozásúaknak.

Forrás: missionispossible.hu