Angelo Scola bíboros a házasság misztériumáról

2012.04.14

A Communio című katolikus teológiai folyóirat francia kiadásának legfrissebb száma Krisztus második eljövetelével kapcsolatos írások mellett a család- és házasságteológia tárgykörében közöl tanulmányokat. Hosszúsága ellenére teljes terjedelemben hozza Angelo Scola bíborosnak a Lateráni Egyetemen 2002 decemberében tartott előadását, pontosabban annak franciára fordított szövegét. A tanulmány véleményem szerint a házasság misztériumának szentelt kortárs teológiai írások, sőt általában a kortárs teológiai írások egyik legfontosabb darabja ("Le mystère des noces: pour une théologie systématique?" Communio Revue catholique internationale 37/1-2 (2012): 161-183.).

Scola bíboros, aki szokatlan módon velencei pátriárkából lett Milánó érseke, azaz a világ legnagyobb egyházmegyéjének főpásztora, az egyik legnevesebb kortárs teológus. Szellemi rokonság fűzi XVI. Benedek pápához, neve gyakran felmerül a pápai trónra esélyes bíborosokkal kapcsolatos találgatások során.

Előadásában nagy körültekintéssel, de határozottan érvel amellett, hogy a házassági misztériumra, e misztérium nyelvezetére lehetséges rendszeres teológiát alapozni.