Anastasia Northrop: A Test Teológiája - egy rövid összefoglaló

2023.10.14

A test felfedi Istent

Kedves Keresztények Európában és a világ minden táján,

Szabadság, igazság, ajándék, lelki közösség, méltóság, szeretet, egyén: ezek a fogalmak jellemzik a házasság, a nemiség, és magának az élet értelmének eredeti keresztény értelmezését. A közvélemény nem ad igazat a kereszténységnek: leszűkíti annak alapos, mély értelmezését a nemiségről egy rövid listára, amely egyszerű tilalmakat tartalmaz. Sajnos, napjainkban, minket, keresztényeket jelentősen befolyásolnak, a nemiséggel és testünk jelentésével kapcsolatban, a média és a társadalom véleménye.

Egy 129 beszédből álló sorozatban II. János Pál pápa egy új formáját mutatta be az evangélium eredeti igazságának magyarázatára, amelyet a Test Teológiájának neveznek. A test nem csak egy adalék a teremtéshez, hanem emberi természetünk és üdvösségünk nélkülözhetetlen része. A testünkön keresztül sokkal mélyebben vagyunk képesek felfedezni Istent és hozzá hasonlóvá válni.

Ahhoz, hogy értelmes életet élhessünk, ismernünk kell létezésünk célját. "Az ember - aki az egyetlen teremtmény a földön, akit Isten önmagáért akart - teljesen csak akkor találhat önmagára, ha őszintén elajándékozza magát". Csak akkor találhatunk önmagunkra, ha a szeretetből ajándékozzuk el magunkat. Ennek pedig sok köze van testünkhöz és a nemiséghez. Erről olvashatnak bővebben Anastasia Northrop, a Test Teológiája Nemzetközi Szövetség elnökének a Test Teológiájáról írt rövid összefoglalójában.

Az "Európa Krisztusért!" csapata

Ui: Ne felejtsük: imádkozzuk naponta a Miatyánkot, hogy Európa újra keresztény értékeken alapulhasson!


A test láthatóvá teszi Istent

Mint testtel és lélekkel rendelkező személyek, akiket az Isten az Ő képére és hasonlatosságára teremtett, az élet értelmét úgy találhatjuk meg, ha rájövünk, mit jelent Isten képének lenni, nem csak a lelkünkkel, hanem a testünkkel, az egész személyünkkel. Isten képe vagyunk, nemcsak a szabad akaratunkkal és értelmünkkel, hanem azzal is, hogy szövetségben és közösségben vagyunk másokkal. "Emberi eszköznek lenni, személyek közösségének neveztetni." Miért? Mert, Isten maga is személyek közössége a Szentháromságban. János Pál megmagyarázza: 

"Az ember Isten hasonlatossága és képe nem csak saját emberiességén keresztül lett, hanem személyek közösségén keresztül, amelyet férfi és nő alkot a kezdetektől. "(TOB, 1979. nov. 14.)

"Az ember nem élhet szeretet nélkül"

A "személyek közössége" akkor alakul ki, amikor két ember szabadon odaadja magát a másiknak és a szeretetben elfogadja a másikat. Valójában a valódi szeretet ebben a kölcsönös odaajándékozásban rejlik. Ahogy az evangéliumban is látjuk, a keresztény élet leglényegesebb pontja a szeretet. 

"Az ember nem élhet szeretet nélkül. Egy lény marad, amely számára felfoghatatlan, az élete értelmetlen, ha a szeretet nem tárul fel számára, ha nem találkozik a szeretettel, ha nem tapasztalja meg a szeretetet, és nem teszi magávévá, ha nem vesz belsőségesen részt benne." (Enciklika Az ember megváltója)

A test nem csak egy adalék a teremtéshez

Mi köze mindehhez az emberi testnek? Napjainkban a testet sokszor ábrázolják, mint valaki gyönyörének a tárgyát, vagy mint egy gépet, amelynek nem sok köze van lelki természetünkhöz. A test nem csak egy adalék a teremtéshez, inkább emberi létünk fontos része. Miért? Mert a fizikai test megmutatja az egyén lelki valóságát. Például, tudod, hogy valaki boldog, mert mosolyog. A boldogság nem egy testi, megfogható, látható dolog, ezért szükség van egy testi jelre, hogy kimutassuk.

A test házastársi jelentése

Egy férfi és egy nő nemi összeolvadása a házasságban, úgy ismert, mint a lelki összeolvadás fizikai kinyilvánítása, személyük teljes egyesülése. Ugyanúgy, ahogy egy mosoly is üres, ha nincs mögötte boldogság, a testi egyesülés is üres lelki közösség nélkül. A férfi és nő fizikai közössége egy láthatatlan közösségre utal, és azt mutatja nekünk, hogy a szeretet az amiért megteremtettünk. Isten megteremtette a testünket, mint férfiét és nőét, hogy megmutassa nekünk, hivatottak vagyunk a szeretetre, létezésünk értelme a szeretet, hogy adománnyá váljunk mások számára. Ez a "test házastársi jelentése": 

" Az emberi test magába foglalja a kezdetektől a szeretet kifejezésének képességét, a szeretet, amelyben a személy adománnyá válik, kitölti a lényét és létezését." (ToB, 1980 január 16.)

Ez az önadomány él valamennyi kapcsolatunkban, de a legkifejezettebb és legmélyebb fizikai kifejezése ennek az adománynak a férfi és nő nemi közössége a házasságban.

A nemi közösség nyelve

A házassági közösséget Isten velünk való közösségének (ami belsőséges, tehát nem nemi) jeleként tartják számon. A házassági közösség Krisztus emberek iránti szeretetének jele. Ezért ez tanít valamit nekünk Istenről. A házaspárt ennek a szeretetnek a tanújának tartják, amely az egész világnak tanúskodik. A házastársak nemi közösségében testük a szerelem és az odaadás nyelvét beszéli. Arra vagyunk hivatottak, hogy testünk az igazat mondja: 

"A testnek eme nyelve több mint egyszerű nemi reakció. Hiteles nyelvként meg kell felelnie az igazság kívánalmának és az objektív morális normáknak. Pontosan ennek a nyelvnek a szintjén fejezi ki magát férfi és nő a legbelsőségesebben, amennyire az megadatott nekik." (ToB, 1984 augusztus 22.)

A nemi közösség házasságnak való megőrzése az egyetlen útja annak, hogy testünkkel az igazat mondjuk. A házasságban a párok fizikai közössége a külső megnyilvánulása életre szóló egymás iránti elkötelezettségüknek, az elkötelezettségnek, amelyet házassági esküjükben tettek.

Hogy szívünk valóban szabaddá váljon

A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a használta, a másik tárgyként való használata, a legvégsőkig. A bujaság úgy használja az egyént, mint a nemi kielégülés tárgyát. Ezen az úton szívünk "csatahellyé válik a szeretet és a bujaság között". (ToB, 1980. július 23.) Szívünk olyan, mint egy mély kút: sok benne a sáros víz, de amikor lemerülünk egészen az aljára, új és élő forrást fogunk találni. A szív sokkal mélyebb, mint a bujaság. Jézus számára nem elég megtartani a parancsolatokat, mintha azok nehéz terhek lennének. Ő átalakít bennünket és vágyainkat, így természetessé válik számunkra, hogy az Ő terve szerint éljünk. Akkor pedig, többé nem vonatkozik ránk a "törvény", mint ahogy azt Pál megírta a rómaiaknak. Akkor, képesek leszünk házastársunkkal szeretetben és igazságban élni.

Krisztus a szívünkhöz szól és felszólít minket, hogy szabadon válasszunk és éljünk nemi életet összhangban az emberi méltóságunkkal, mint olyan emberek, akiket Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett. Csak úgy teljesedhet be az Isten képmására teremtett férfi és nő, ha teljes méltóságban élünk és így lehetünk boldogok a legteljesebb mélységben. Ez az az élet, amelyre megterveztek és megteremtettek minket a kezdetektől.

Anastasia M. Northrop a TOBIA, a Test Teológiája Nemzetközi Szövetség elnöke.


További olvasmányok

  • Christopher West. Theology of the Body: Explained. ISBN 0819874108
  • John Paul II, Michael Waldstein (Translator). Man and Woman He Created Them: A Theology Of The Body. ISBN: 0819874213