Kik vagyunk?

Önkéntesek.

Más-más végzettségünk és különböző életállapotunk miatt (egyedülálló, párkapcsolatban élő, jegyes, házas, papnövendék, pap, megszentelt életű) sokféle nézőpontból foglalkozunk a témával és keressük az igazságot. Nem vagyunk mind képzett teológusok, de olyan fontosnak tartjuk ezt a tanítást, hogy folyamatosan képezzük magunkat.

Miért csináljuk? Mindezt azért tesszük (teljesen önkéntes alapon), mert nagy, legtöbben „sorsfordító” kincsnek érezzük Szent II. János Pál pápa ezen tanítását, s szeretnénk ezért egyre teljesebben megismerni és másokkal is megismertetni a megtestesülés és a megváltás misztériumát – vagyis azt, hogy mire hív mindannyiunkat a Jóisten.

   

Babos Áron
építész
pap

Csányi Gergely
villamosmérnök PhD hallgató
 

Csányiné Tarnai Orsolya
pszichológus hallgató

Domján Attila
intenzív osztályos rezidens

Erdélyi Laura
magyar-német mesterszakos tanár hallgató

Folly Áron
matematikus

Gál Tibor
fizikus

Gálné Babos Fruzsina
vegyész

Hanusi Hanna
szociális munkás
 

Hegedüs Márton
kommunikáció (film és PR) szakos hallgató (PPKE)

Hesz Tamás
info-bionika szakos hallgató (PPKE-ITK)

Hodász András
pap

Jánosy Zsófia
tanító hallgató

Kiss Bernadett
óvodapedagógus

Kovács Dalma
konduktor
családtudomány és családterápia mesterszakos hallgató

Makk Dániel
tanító

 

Makkné Kende Adrienn
magyar-német szakos tanár

Manninger Mona
mentálhigiénés hallgató

Müller Márk
papnövendék
 

Nagy Benedek
fizikus PhD hallgató / katekéta szakos hallgató (Sapientia)

Nagyné Fazekas Borbála
történelem-ének szakos tanár, szexuálpedagógus

Nagy Nándor
hittan-nevelőtanár szakos hallgató (PPKE)
 

Nagy Márton
fizikus

Portik-Bakai Melinda
pszichológus, szexológus tanácsadó

Riesz Domonkos
papnövendék

Schaffler Ágnes
tolmács, fordító

Szabó Zsombor
biomérnök

Téglásy Nóra
rendezvényszervező

Tóth-Heyn Ábel
tájrendező és kertépítő mérnök hallgató

Trásy Zsolt
webmester

Vadász Kinga
kánonjogász
megszentelt életű

Zámbó Anikó
pedagógiai asszisztens
 

Zoltai Nóra
pszichológus