Christopher West lelkigyakorlatán jártunk

2017.05.23 17:35

Mint arról már sokan hallhattatok, Christopher West, az Európában is ismert amerikai antropológus és teológus, akinek a Test Teológiájáról szóló könyveiből mi is sokat merítünk, Közép-Európában járt a hétvégén.

Május 18-án csütörtökön, a közel kétezer résztvevő fiatalt megmozgató budapesti előadásán Testteo-s stábunk majdnem teljes létszámban részt vett. Ezen a Jégpalotában megrendezett esti alkalmon Christopher West saját tapasztalatai bemutatásával vezette be a résztvevőket Szent II. János Pál csodálatos tanításába Isten emberi életünkre, testünkre és szexualitásunkra vonatkozó tervéről. Kifejtette, hogy életünk értelmét önmagunk és testünk őszinte elajándékozásában találhatjuk meg, amelyre a meghívást éppen szexualitásunkban fedezhetjük fel.
Nagy ajándék volt, hogy sokatokkal találkozhattunk ott, jó volt újra látni Titeket, kicsit beszélgetni Veletek és hallani híreiteket. (Számunkra is döbbenetes tudatosítani, hogy a 2014 januárja óta megszervezett 17 Testteo-s lelki hétvégéinken már több, mint 650-en vettetek részt... :)

Az előadás után volt alkalmunk személyesen is beszélgetni kicsit Christopher Westtel, aki nagy lelkesedéssel és őszinte örömmel bátorította az egész stábot, hogy folytassuk amit elkezdtünk, adjuk tovább ezt a csodálatos tanítást.

Ha még nem olvastátok volna a 777blog által ott a helyszínen készített interjút Christopher West-tel, szeretettel ajánljuk Nektek.

Pénteken hatan elmentünk Budapestről a németországi Altöttingbe is, ahova West a heiligenkreuzi Test Teológiás képzés meghívására érkezett egy egész hétvégés kurzus megtartására. Fontosnak éreztük, hogy amennyire ez rajtunk múlik, éljünk ezzel a lehetőséggel, és tanuljunk minél többet, merjünk egyre mélyebbre evezni... :) 

Sokat adott nekünk, hogy élőben hallhattuk őt hosszabban is beszélni, hiszen eddig „csak” olvastuk a műveit. West már az első estén felhívta a közel 200 résztvevő figyelmét, hogy erre a három napra ne kurzusként, hanem lelkigyakorlatként tekintsünk, és bátorított minket, hogy nyissuk meg a szívünket.
Nagy hangsúlyt fektetett arra az egész hétvége során, hogy merjük megkeresni legmélyebb vágyainkat, merjünk foglalkozni velük, és merjük átformálni őket, hogy azok újra Istenre mutassanak. Ahhoz, hogy vágyainkat megértsük, tisztában kell lennünk azzal, hogy mi az eredetünk, kik vagyunk és mire vagyunk hívva*. A hétvégén Szent II. János Pál gondolatmenetét követve kerestük a választ erre a három kérdésre.

Avilai Szent Teréz példáját többször is felhozva mutatott rá West, hogy legbensőbb vágyainkat csak az Istennel való találkozás elégítheti ki. Ezért legbensőbb vágyaink felébresztése lehet a motorja annak, hogy Isten felé növekedjünk. Mindnyájan arra vagyunk meghívva, hogy személyes és bensőséges kapcsolatban éljünk a Teremtővel - ezáltal nyer értelmet keresztény életünk és válhatunk szentté.
A Test Teológiájának megértése segíthet bennünket ebben. Ahogy West fogalmaz, a szentek nem tökéletes emberek, hanem olyan emberek, akik tudják, hogy Isten az ő tökéletlenségükben is tökéletesen szereti őket.
Mivel Christopher West-et részletesebben is érdekelte, hogy Testteo-s csapatunkkal mit és hogyan csinálunk a Test Teológiájának megismertetése céljából Magyarországon, ezért mikor budapesti találkozásunk után egy nappal Altöttingben is köszöntöttük, ő maga felajánlotta, hogy szombat este szívesen vacsorázik velünk... :). 

Megtisztelő volt számunkra a beszélgetés baráti hangvétele. Jó volt megtapasztalni őszinteségét, nyitottságát és alázatosságát. A közösen elfogyasztott vacsora végén kérte imáinkat, és minket is arra bátorított, hogy ajánljuk fel magyarországi Testteo-s terveinket a Szűzanya oltalmába Grignion de Monfort Szent Lajos** imájával - ahogy Szent II. János Pál pápa is egész életét és pápai szolgálatát az ő művéből is merítve a Szűzanyának ajánlotta.

Némileg kihívás, de egyben örömteli is volt megtapasztalni a hétvégén, hogy mindig lehet tovább mélyülni a tanításokban, közeledni Istenhez, vagyis Christopher gyakran ismételt szavaival élve:
“There is always more!"

Erre törekedve,
Fruzsi & Tibi, Nonó, Ági

 

* Aki bővebben szeretne erről olvasni, annak ajánljuk Christopher West: Boldogságkeresés és szexualitás c. könyvét (Kapható a Stephanus Könyvesházban a Ferenciek teréhez közel ill. a Kairosz Kiadónál is)

**  „Hogy Grignion Szent Lajos tanítása az életszentség valódi pedagógiáját adja a mai kor emberének, ezt leginkább II. János Pál személye és pápasága mutatja. Az elhunyt szentatya gyakorta vallott arról, hogy milyen meghatározó hatást gyakorolt rá Grignion Szent Lajos értekezése. Igaz, annak stílusát kissé dagályosnak és barokkosnak vélte, de a benne foglalt teológiai igazságok lényegét vitathatatlannak tartotta, s szerzőjét „elsőrendű teológusnak” titulálta. Pápai jelmondatát – Totus Tuus – is a Tökéletes Máriatisztelet című művéből merítette. A Redemptoris Mater című enciklikájában név szerint is megemlítette Grignion Szent Lajost, mint a máriás lelkületű – hitelesen katolikus – hitélet mesterét és tanúságtevőjét, aki azt „ajánlotta a keresztényeknek, hogy Mária kezei által szenteljék magukat Krisztusnak, mert ez hatékony eszköz a keresztségi fogadalom szerinti hűséges életre”.
II. János Pál Grignion Szent Lajosra vonatkozó állításai kellő garanciát adnak nekünk arra, hogy e nagy máriás próféta életének és tanításának üzenetét, mint az új evangelizáció egyik hatékony eszközét fogadjuk.” Mária titka - Jézus szeretete Máriában