Fogalomtár

A hit

A hit megnyitja a szívet Isten kegyelme és ajándékai iránt, amit a Szentlélek áraszt az emberi szívbe.

A kegyelem

A kegyelem képessé teszi a férfiakat és nőket arra, hogy „azzá váljanak, akik”, hogy Isten szándéka szerint éljenek és szeressenek. A kegyelem az ember egész személyét, testét és lelkét  átjárja, és képessé tesz arra, hogy az őszinte önátadásban ajándékozzuk oda magunkat.

Őszinte önátadás

Krisztus megmutatja, hogy a szeretet az önátadásban valósul meg. Az ember önmaga őszinte odaajándékozásán keresztül találhat önmagára, ami azt jelenti, hogy csak akkor képes felismerni, ki is valójában, ha úgy kezd el szeretni, mint Krisztus.

Az ajándék szabadsága

Azt jelzi, hogy a bűnt megelőzően a férfi és a nő teljesen szabadok voltak és csak arra vágytak, hogy ajándékok lehessenek egymás számára. A szexuális vágyat nem megfékezhetetlen késztetésként tapasztalták meg. Mi is arra vagyunk meghívva, hogy visszaszerezzük ezt a szabadságot.

A bűnös vágy

A szexuális vágy akkor bűnös, ha meg van fosztva Isten szeretetétől. Az emberben a bűnös vágy a másik személy (ki)hasz­ná­lá­sára, és a saját kielégü­lé­­sére irányul. A szeretet viszont a másik javát kívánó önátadás felé vezet.
1 | 2 >>